Psalmi 24;

1. Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja
ne, jotka siinä asuvat.

Koko maailma on Herran. Jokainen ihminen on Herran. Hän omistaa todellisuudessa ihan kaiken. Eikö olekin lohdullinen sanoma?

Se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään asiaa, tai ihmistä, johon Hänellä ei olisi valtaa puuttua. Ei siis ole mitään syytä huoleen ja murheeseen.

Sentähden Jumala kehottaakin Sanassaan;

Fil. 4;6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,
7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Jumalaa palveleva ihminen ei voi tuottaa hedelmää, jos hän yrittää itse pitää elämänsä kasassa ja on huolien ja murheiden täyttämä. Herran palvelija uskoo, että Jumala pitää huolen hänen tarpeistaan ja huolehtii asioiden kulusta hänen puolestaan.

2. Tim. 2;4. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.

Voimme luottaa siihen, että jos palvelemme Jumalaa Hänen tahtonsa mukaan ja pysymme Hänen Sanassaan, pitää Hän huolen kaikista meidän tarpeistamme. Näin palvelija on vapaa kaikesta huolesta ja kiittää Jumalaa jo etukäteen siitä, että tulee saamaan kaiken, mitä tarvitsee.

2. Piet. 1;3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan,

Usko tarttuu lupauksiin, eikä epäile niitä epäuskossa. Jumala on luvannut johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Rukouksessa määrää enemmän vaikuttaa laatu, eli sydämen vilpitön huokaus Herran puoleen - minä todella tahdon Sinua palvella. Herra tapahtukoon Sinun tahtosi!

Vaikeuksien tullessa - ja niitä tulee varmasti - alkaa Jumalan palvelija kiittämään Herraa ja jättää asian Jumalan käsiin. Emme ala epäilemään ja kuuntele vihollisen valheita. Vaan jos tiedämme, mitä tulee tehdä ja mihin kulkea, menemme eteenpäin uskossa ja luottamuksessa siihen, että Jumala hoitaa asiat parhain päin.

Kun epätoivon tai epäuskon tunne valtaa mielen, on alettava kiittämään. Hengellinen voitto löytyy kiitoksessa ja Jumalan ylistyksessä.

Sanassa on kehoitus antaa Jumalalle kunnia. En ymmärtänyt sitä aikaisemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta monien kaatumisten ja kompastusten keskellä Jumala opetti minulle sen.

Me saamme kaatua epäuskossamme monia kertoja, kunnes opimme, että Jumalalla on kaikki valta!

Jumalalle kunnian antaminen on sen uskomista, että Hänen Sanansa toteutuu ja sen uskomista, kuinka Hän on ohjannut sinua toimimaan. Me annamme Jumalalle kunnian vain silloin, kun uskomme Hänen hyvyyteensä kaikesta päinvastaisesta kokemisestamme huolimatta. Me annamme kunnian Jumalalle, kun uskomme kaiken lopulta vaikuttavan meidän hyväksemme ja antaudumme Hänen aikatauluunsa. Se on sitä, että emme katso vihollisen töitä, vaan Herran töitä. Se on Totuuden kuuntelemista ja valheen unhoittamista. Annamme Jumalalle suurimman kunnian heittäytymällä lapsenomaiseen uskoon luottaen Isän hyvyyteen ja rakkauteen kaikesta kokemastamme huolimatta.

Palvelkaamme Jumalaa ilolla ja riemulla. Eräänä päivänä saamme nähdä lupauksien toteutumisen <3

 

Etsi