Roomalaiskirje 3. luku;

10. niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11. ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12. kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

 

Sana sanoo selvästi, millaisia me ihmiset olemme. Pysymme samanlaisina kuolemaamme saakka. Liha, jossa elämme, ei muutu. Se ei muutu tuomion sanoilla, eikä kurituksella. Sitä ei saada itsekieltäymyksellä muuttumaan ja hiljenemään. Mutta siihenkö toivomme hukkui? Ei suinkaan! Sillä Jumala on tiennyt tämän ian kaiken.

Hän lähetti Poikansa Jeesuksen ihmiseksi maan päälle, jotta Hän eläisi ihmisen elämän täydellisesti ja kuolisi ristillä täyttäen Jumalan tuomion vaatimuksen. Kaikki on siis valmiina ja täytettynä. Tie on valmis!

Ja kun Jeesus sanoi, "seuraa minua", kutsuu Hän ihmistä kulkemaan samaa tietä. Millainen Jeesus oli? Vaatiko Hän ihmisiltä hyviä tekoja, ennen kuin otti tämän vastaan? Odottiko Hän ihmiseltä täydellisyyttä, että tämä kelpaisi Hänen opetuslapsekseen? Ei. Jeesus otti vastaan jokaisen, joka halusi tulla Hänen luokseen ja Hän muutti heidät rakkaudellaan.

Seuraa Minua - voita rakkaudella ja hyvyydellä ihmiset puolellesi. Kiivaus ja tuomitseminen karkottaa. Samoin on seurakunnassa.

 

Kolossalaiskirje 3. luku;

 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13. kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Älkäämme vaatiko toisiltamme sitä, mitä Jumalakaan ei vaadi. Ainoastaan rakastakaamme toisiamme.

Sanasta löytyy erinomainen keino tarkistaa oman sydämen tila. Olenko Totuudessa vai taistelenko Totuutta vastaan;

Jaakobin kirje 3.luku;

13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.
18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

 Tehkäämme siis parannus omista synneistämme ja rakastakaamme veljeämme ja sisartamme huolehtien hyvyydellä ja kärsivällisyydellä hänestä, jotta kaikki saisimme leipämme ajallaan. Makean, suloisen yhteyden ja toistemme tukemisen perille asti. Sillä tiedätkö, meillä on vain toisemme <3

 

 

Rukous. Kiitos Jeesus, että autat meitä rakastamaan toisiamme, kuten Sinä rakastat meitä. Anna ymmärrystä, lempeyttä ja anteeksiantoa. Auta näkemään, että olemme jokainen yksilöitä ja omassa vaiheessamme Sinun koulussasi. Anna kärsivällisyyttä rukoilla ja tukea veljeä kasvussa ja auta myös minua kasvamaan enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Auta nöyrtymään toisten edessä ja alistumaan palvelijaksi. Herra, kiitos, että Sinun tahtosi saa tapahtua seurakunnassasi. Amen.

Etsi