Menestysteologian alku on kapinassa ja tyytymättömyydessä

4. Moos. 20: 2. Mutta kansalla ei ollut vettä; niin he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan.
                     3. Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi näin:" Jospa mekin olisimme hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat Herran edessä!
                     4. Minkätähden toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme tänne?
                     5. Ja minkätähden johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä     
                       granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda?"

  Kansa oli kyllästynyt kärsimykseen ja vaikeuksiin. He alkoivat napista. Mooses lankesi menestysteologian ansaan. Koska hänellä oli uskon henki, hän tiesi, että saisi rukoilemalla, mitä tahtoisi. Jumala salli tämän, vaikka se ei ollut Hänen tahtonsa.
 Hän käytti Jumalan antamia lupauksia hyväkseen ja pakotti siunauksen tapahtumaan.

                    10. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen ja hän sanoi heille:" Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?"
                    11. Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda.

 Kansa sai mitä tahtoi. Mutta he olivat jo langenneet pois Herrasta ja joutuivat kärsimään sen seuraukset. Meidän tulee varoa vaatimasta tahtoamme läpi, sillä saatamme saada sen! Ja se ei ole hyvä asia, vaan tuomio.

                    12. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille; " Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan."
                    13. Tämä oli Meriban vesi, jonka luona israelilaiset riitelivät Herraa vastaan ja hän näytti heille pyhyytensä.

Jumala on pyhä ja niin tulee meidänkin häntä kohdella. Meidän ei kannata pyytää väkisin, mitä tahdomme, vaan nöyrästi pyytää, että Jumala toteuttaa tahtonsa kaikessa.

 Jumalan Sanan lupauksia ei saa hyväksikäyttää itsekkäisiin tarkoituksiin ja omien pyyteidemme täyttymiseen.

          Psalmi 95: 8. Älkää paaduttako sydäntänne, niinkuin Meribassa, niinkuin Massan päivänä erämaassa,
                           9. jossa teidän isänne minua kiusasivat, jossa he koettelivat minua, vaikka olivat nähneet tekoni.


Etsi