Tässä kirjoitan uusimman opetuksen, jonka Jumala on opettanut arkielämän keskellä Pyhän  Henkensä kautta.

 Olen joutunut useita vuosia käymään läpi tätä opetusta. Jumalan  henki ja Sana yhdessä todistaa kokemukseni kautta opetuksen  totuudellisuudesta. Jätän silti opetuksen siihen soveliaille veljille. Samoin koetelkoot jokainen Raamatun Sanalla opetuksen totuudellisuuden ja omassatunnossaan koetun rauhan perusteella Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 Jumalan palveleminen edellyttää Hänen Sanansa alle alistumista. Jos uskovan sydämessä on kapina jotain Sanan kohtaa vastaan, on siitä tehtävä parannus.
 Moni ihmettelee, kun rukous ei onnistu. Me voimme rukoilla väkisinkin ja joskus on huudettava Jumalan puoleen avun saamiseksi. Todellinen rukous lähtee kuitenkin Pyhän Hengen innoituksesta ja on luonteeltaan palvonnan ja ylistyksen omaista kiitosta Herralle.

 Nyt on kuitenkin olemassa hengelliset lainalaisuudet, jotka määräävät rukoustemme vaikutuksen henkivalloissa. 

 Joh. 15:7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 

 
1. Joh. 4:16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

  Meidän  tulee elää anteeksiantamuksessa ja rakkaudessa. Jumalan Sanan, Jeesuksen opetusten pitäminen kokonaisuudessaan (alistuminen ja tahto-samanmielisyys Jumalan tahdon kanssa) on edellytys esirukoukselle, joka kuullaan  taivaassa ja johon myös vastataan.
  Tässä on kyse voittoisasta  rukouksesta, joka kykenee murtamaan linnakkeita. En väitä, ettei Jumala kuulisi heikon syntisen huokausta.
 Kyse on henkivalloissa saaduista voitoista. Sillä me, jotka taistelemme, on meidän  taisteltava sääntöjen mukaan. 

 2. Tim. 2:5. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.

 Joh. 15:20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.


 Rukous on taistelua henkivaltoja vastaan. Näin myös meiltä edellytetään alistumista Jumalan Sanan alle. Muutoin on turhaa rukoilla. Jos uskova ei ole alistunut Sanan alamaisuuteen jossakin kohdassa, saattaa olla rukouksen haluttomuuteen syy juuri siinä, ettei Pyhä Henki kutsu esirukoukseen sen voimattomuuden tähden. Tällöin henkilö kykenee rukoilemaan vain itsensä puolesta.

 Tästä näemme, kuinka tärkeää on antautua pyhitykseen ja alistua jatkuvasti Jumalan Sanan murtamaksi. Voidaksemme kasvaa kuuliaisuudessa ja tulla otollisiksi Jumalan palvelijoiksi. Jotta Herra voisi meitä käyttää.

 Lopuksi otan esille meille naisille tärkeän asian. 

 1. Kor. 11:3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.
4. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä.
5. Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu.

 Ef. 5:22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23. sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

 Nainen, joka kapinoi vielä Jumalan Sanaa  vastaan haluamalla johtaa seurakuntaa tai opettaa veljiä seurakunnassa, ei voi palvella. Samoin vaimo, joka ei kunnioita miestään sydämessään ja ole alistunut tässä kohdin Sanan alaisuuteen, ei voi palvella.
 
 Pyhä Henki ei lähde siunaamaan kapinoivaa uskovaa tällaisessa tilassa. Auktoriteetti ja järjestys Jumalan seurakunnassa  ja perheissä on niin suuri asia Jumalan valtakunnassa, ettei sitä voi ohittaa ilman luopumusta.

 Nainen, joka   tahtoo valita kapinan tien, luetaan lopulta Iisebelin joukkoihin. Tämä suuri tasa-arvon harhaopetus on levinnyt pitkälle kristittyyn maailmaan.  Meidän- Israelin jäännöksen, on taisteltava loppuun asti pitäytyäksemme Jumalan Sanan totuudessa ja järkkymättömyydessä.

 Mutta nainen, joka ilolla alistuu Herran Sanan alaisuuteen näissä kohdin, voi olla väkevä esirukoilija ja tukea veljiä sekä rohkaista. Hän on myös sovelias todistamaan Herrasta ja palvelemaan armolahjoillaan. 

Etsi