Jumala loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen. Siinä ongelmamme yksi suuri syy; tahdomme olla kaikki jumalia, joita palvotaan ja kunnioitetaan. Meidän on vaikeaa nöyrtyä toistemme edessä ja alistua palvelemaan.

Herra itse on kuitenkin näyttänyt esimerkkiä nöyrtymällä ihmiseksi ja palvelemalla meitä antaen itsensä edestämme.

Evankeliumi on Jumalan armoteko ihmiselle. Raamattu on alusta loppuun kertomus erilaisista armoteoista, joita Jumala on ihmistä kohtaan tehnyt.
Meidän on helppo ajatella siunauksina ja armona kaikkea hyvältä tuntuvaa, lahjoja ja menestystä.

Herran armo on paljon suurempi käsite. Koko elämämme ja sen kaikki vaiheet ovat armoa. Sekin on armoa, kun ihminen sairastuu. Silloin, kun on kyse sielun pelastumisesta ja nöyrtymisestä etsimään Herran kasvoja.
Jumalan viisaus on niin paljoa korkeammalla meidän ymmärrystämme, että meidän osaksemme jää vain valita uskommeko Jumalan hyvyyteen tämän kaiken keskellä.

Me ihmiset olemme hyvin lyhytmuistisia ja unohdamme nopeasti ihmeet, joita Herra on meille tehnyt. Uskossa pysyminen ei onnistukaan vain ihmeiden ja kokemusten avulla. Se on pettävä perusta.
Ainoa kestävä perusta on Jumalan Sana. Sen uskominen, että Jumala on luotettava ja uskollinen.

Ihmiseltä voidaan viedä kaikki näkyvä ja tuntuva pois. Hän ei voi tarrautua mihinkään muuhun enää, kuin kiroitettuun Sanaan.

Kyse on uskosta. Loppuun asti. Vaikka olosuhteet pysyisivät huonoina, eikä mitään näkyvää tapahtuisi.
Emme ehkä koskaan koko elämämme aikana saa vastauksia kysymyksiimme tai ongelmiimme. Joku ei parane koskaan, vaan pysyy sairaana kuolemaansa asti.
Toinen kamppailee synnin kanssa, eikä saavuta voittoa. Kolmas ei saa kaipaamaansa lasta. Neljäs ei kykene palvelustehtävään.

Aikamme yksi suurimpia kompastuskiviä on menestysteologia. Moni luopuu uskosta, kun kokee epäonnistuneensa uskovana. Joku luopuu huomaamattaan ja alkaa nauttia maallisen elämän asioista luullen antavansa Jumalalle kunniaa väärässä vapaudessaan ja ilossaan.

Totuus vapauttaa tässäkin; Jeesuksen omien ei tarvitse onnistua, eikä olla menestyviä, iloisia ja vapaita ihmisiä! Me saamme olla huonoja, heikkoja, sairaita, köyhiä ja surullisia synnin ja maailman pahuuden tähden.
Jeesus täytti kaiken. Hän oli täydellinen, jotta me saisimme huokaista helpotuksesta. Hän vapautti meidät synnin vallasta, niin ettei meidän tarvitse kaatua lankeemuksiimme, vaan saamme nostaa päämme ja yrittää uudelleen.
Me olemme vapaita! Vapaita synnistä, vapaita himoista, vapaita suorittamisesta, vapaita syyllisyydestä ja ennen kaikkea vapaita siitä, että meidän pitäisi olla jotakin! Halleluja!

Ole vapaa rakas ystävä ja anna Jumalan tehdä työnsä sinussa, niin että kaikki kunnia menee yksin Hänelle.

Rukous;

Kiitos Jeesus täydellisyydestäsi ja kuolemastasi minun puolestani. Kiitos, että saan uskoa ne osakseni ilmaiseksi ja lahjana. Auta minua luotamaan hyvyyteesi hädän ja kurjuuden keskellä. Auta minua ymmärtämään, että minun ei tarvitse olla hyvä ja onnistunut, vaan saan levätä Sinun armossasi. Kiitos, että kannat yli vuorien ja nostat minut ylös kuopasta yhä uudelleen.
Kiitos, että saan uskoa ja luottaa Sinuun. Herra, kiitos, että Nimesi on Laupias ja Armollinen. Amen.  

Etsi