Pyhä jäännös, joka pelastuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, ovat ne, jotka säilyttävät puhtaan uskon ja todistuksen Herrastamme.

Nykyisin on liikkeellä vaikka millaisia eksytyksiä ja opetuksia, jotka voivat viedä harhaan. Emme keskity nyt niihin. Niistä on saatavilla kattavia opetuksia internetissä ja kirjojen muodossa. Voit myös pyytää Pyhää Henkeä näyttämään ja valaisemaan väärää ja epäpuhdasta opetusta(Gal. 5), (2. Piet. 2).

Riippumattomuus Jumalasta ja Hänen armostaan vie herkästi uskovan väärille teille. Siksi on hyvin tärkeää lukea paljon Sanaa, rukoilla että Herra varjelee Totuudessa ja avaa Sanaansa Hengessä. Seurakunnan kokouksissa on käytävä säännöllisesti, sillä Jumala on asettanut seurakunnan paikaksi, jossa uskova rakentuu ja kasvaa turvallisesti. Pyydä Jumalaa johdattamaan sinut siihen seurakuntaan, johon Hän tahtoo sinun liittyvän.


Monet tulevat uskoon, mutta valitettavasti kaikki eivät pelastu(1. Tim. 4), (Juuda 1), (Hebr. 6). Tämä onneton tilanne johtuu siitä, että opetetaan vääriä asioita. Herra on koko uskonelämäni ajan opettanut minulle, kuinka vaarallista synti on.
 Jotkut varoittelevat lainalaisuudesta ja suhtautuvat kevytmielisesti synnin harjoittamiseen. Tällaiset ihmiset ovat itse synnin orjia, jotka tahtoisivat kulkea kahta tietä(2. Piet. 2). Se ei onnistu. Ennen pitkää jatkuvan synnin valitsemisen tuloksena ihminen paatuu, eikä erota enää valhetta totuudesta. Totuuden hylkääminen on yhtä kuin Jeesuksen hylkääminen.

Uskova, joka tahtoo pysyä loppuun asti Kristuksessa, ei saa tehdä tietoisesti syntiä. Jumalan Sanaa on seurattava ja pidettävä Herran Jeesuksen opetukset ja todistus ihmisten edessä aina. Tämä ei ole vaikeaa, sillä Jeesuksen oma rakastaa Herraa niin paljon, että tahtoo automaattisesti tehdä Hänen tahtonsa.      


On paljon parempi vaihtoehto elää puhtaana syntiä vältellen ja pelastua Jumalan pelon kautta, kuin ottaa se riski, että leikkii synnillä. Herra Jeesus on antanut meille lupauksen, että Hän antaa voiman tielle Hänen seuraajanaan. Hänessä on kaikki meidän lähteemme(Psalmi 87).   

Jumalan pelon rinnalla on kuitenkin kuljettava luottamus hyvään ja rakastavaan laupiaaseen Jumalaan, joka tahtoo pelastaa kaikki ihmiset(Hes. 18). Ilman tätä uskoa Jumalan rakkauteen joutuu kauhun ja epätoivon valtaan, joka johtaa kapinaan Herraa vastaan.

Meidän on uskottava syntimme anteeksi, kun niitä sydämestämme kadumme. Meidän on otettava kiitollisuudella vastaan tuo valtava rakkauden lahja - Jeesuksen ristinkuolema puolestamme. Se on uhri, joka riittää silloin, kun ihminen huutaa Jumalan puoleen ja katuu syntiään. Se riittää joka päivälle, loppuun asti.

Mutta se ei ole tarkoitettu niille, jotka nauraen herjaavat ja ylpeilevät lihan korskassa, luullen olevansa muita korkeammalla. Se armo on tarkoitettu särkyneille, heikoille, kärsiville ja kaikkensa menettäneille. 

Suurimmat vaarat menettää pelastus ovat antautuminen synnille ja Jumalan Sanan vesittäminen, Pyhyyden kutsumuksen halventaminen ja ylpeys. Rakkaus ei ole yhtä, kuin synnin hyväksyminen ja suvaitsevaisuus. Me rakastamme ihmistä, mutta emme hyväksy syntiä.      
Me emme saa koskaan kieltää itseltämme Jumalan armoa, joka on meille annettu kertakaikkiaan. Kun huomaamme itsessämme syntiä, viemme sen rukoillen Herralle Jeesuskelle, hylkäämme sen ja teemme parannuksen. Sen jälkeen uskomme saaneemme sen anteeksi ja voimme armon saatuamme iloisin mielin jatkaa parannuksessa. Sillä, jos emme usko anteeksiantoon Jeesuksessa Kristuksessa, luulemme että pelastus on ansaittavissa omalla hurskaudella ja meidän teoillamme. Silloin teemme parannusta omavanhurskaudesta ja ylpeydestä.


Herra Jeesus Kristus on uskomme alkaja ja täyttäjä. Hän antaa rukoukseen vastauksena rauhan sydämeen. Hän ei koskaan hylkää ihmistä, joka huutaa avukseen Häntä. Hän ei hylkää, eikä jätä. Hän on uskollinen loppuun asti. Vaikka me olisimme uskottomat, ei Hän kiellä itseään.

Herra kurittaa ja puhdistaa meitä. Se voi joskus tuntua siltä, kuin Hän olisi hyljännyt, mutta se on vain merkki Hänen rakkaudestaan. Hän vetää mietä parannukseen ja puoleensa, lähemmäs itseään. Kipu ja tuska, sekä kärsimys suojelevat meidät Kristuksessa(Hebr. 12).    
Näiden koettelemusten ja puhdistavien aikojen kautta meistä muovautuu enemmän Kristuksen kaltaisia rinnallakulkijoita, nöyriä ja rakastavia Jumalan lapsia.

Usko Jumalaan on sitä, että valitsemme valkeuden. Silloin emme enää vaella pimeydessä, vaan valkeudessa ei ole pimeyttä. Ne sulkevat toisensa pois. Jos palvelemme Jeesusta, emme voi palvella vihollista. Olet joko toisella tai toisella puolella.   

Israelin jäännös on se joukko, joka luottaa Jumalaan ja kulkee Hänen Sanansa mukaan. He ovat valmiita kuolemaan itselleen ja haluilleen ja vaihtamaan ne Jumalan tahtoon.   
Meistä kukaan ei kestä, ellei sydämemme ole kokonaan Herralle antautunut. Meidän täytyy uskoa Herran Jeesuksen rakkauteen loppuun asti. Pyrkiä uskollisuuteen ja seurata Häntä kaikella mitä meissä on.

Rakkaus Jeesukseen on kantava voima. Pysykäämme Hänen lähellään, armon alla, veren suojassa. Sinne ei pääse pahan voimat, eikä mikään turmelemaan uskoamme, jonka Hän meille lahjoittaa. 

 


   

 
     

      

Etsi