Herran tahdosta kirjoitan tämän todistuksen useiden vuosien koulussa Jumalan kanssa koettuna. Varsinkin tähän aikaan sopii, jolloin Jumalan Sanaa vääristellään ja muokataan ihmisen himoihin sopivaksi.


Muistatte varmaan tämän tilanteen  Jeesuksen elämässä hetkeä ennen ristinkuolemaansa, jolloin vihollinen yrittää Pietarin kautta inhimilliseen rakkauteen vedoten estää Jumalan tahdon.

Matteus 16;
21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.
22. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko".


Sain tämän opetuksen Herralta juuri ennen pahimpia koetuksia elämässäni. Nämä sanat ovat kantaneet yli tuskien ja kärsimysten. Sillä jatko evankeliumissa kertoo ajatusten todellisen alkuperän!

23. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten".
24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?


Tänäkin päivänä jokainen uskova joutuu valitsemaan oman hyvinvointinsa ja Jumalan tahdon väliltä. Liian moni valitsee Sanan vesittämisen ja vääntelyn, sen "hyvän" ja "rakkaudellisen" oman oikean vuoksi. Ei tahdota alistua Jumalan Sanan alle, eikä kantaa ristiä. Ei tahdota kärsiä, vaikka juuri siihen meidät on kutsuttu.

Jeesuksen sanat ovat selvät. Jokainen, joka halveksii Jumalan Sanaa, tulee saamaan tuomion. Oman elämän pelastaminen(hyvinvointi ja nautinnot/helppo elämä) on synti, josta tulee tehdä parannus.


Nykyisin kristityt eroavat ja harrastavat vaikka mitä kauheuksia vedoten inhimillisyyteen. Liian raskas puoliso, liian huono palkka, pakko saada rentoutua viinan voimalla tai pahin tekosyy; Jumala tahtoo meidän olevan iloisia!

Kyllä, Herra tahtoo meidän iloitsevan evankeliumista. Mutta ei Sanan kustannuksella ja luopuen Jumalan käskystä!


Tunnustan, että olen itse aivan yhtä syntinen ja huono uskovainen, mutta Jumala on opettanut minulle, mikä on inhimillisen ajattelun synti. Me emme voi koskaan rikkoa rakkauden kaksoiskäskyä vastaan, vaikka kuinka kärsisimme. Sillä meidät on kutsuttu palvelemaan Kristuksessa ja se tarkoittaa kuolemaa itsellemme.


Mitähän Herra mahtaa ajatella nykyisistä hienoilta kuulostavista sielunhoitokoulutuksista, joissa opetetaan ajattelemaan itseään ja omaa parastaan? Minä kysyn sinulta, onko tämä Jumalan tahto? Että keskitymme itseemme ja omien asioidemme parantamiseen? Että keskitymme rikkauksien haalimiseen, nautintoihin ja hyvän etsimiseen?


Raamattu vastaa tähän kysymykseen ankarasti Juudaan kirjeessä;
e;
16
He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.
17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".


Pilkkajat tarkoittaa tässä Jumalan puhtaan totuuden Sanan pilkkaamista, sen väärentämistä ja vesittämistä ihmisen tahdon mukaiseksi.


Sillä näin on Jumala itse sanonut;

Matteus 5;
17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

   2. Pietarin kirje 3;

14. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä;
15. ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;
16. niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
17. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,
18. ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.
  


Kirjoitan tämän siksi, että teidän vertanne ei vaadittaisi minun kädestäni. Vapisen Jumalan Sanan edessä  ja rukoilen, että jokainen kristitty ottaisi todesta Herran Sanan ja tekisi parannuksen, mikäli on lähtenyt kulkemaan harhaan! Sillä;


Jesaja 55;

6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.


 Saat kääntyä Herran luo ja tehdä suunnan muutoksen. Hän iloitsee sinusta ja ottaa riemuiten vastaan!

Olkaamme valona tässä pimeässä maailman ajassa, jotta etsivät sielut löytäisivät Herran, eivätkä pettyisi meissä Jumalaansa.      
     
 Rukous;

Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Armahda meitä ja auta, että kulkisimme Totuuden tietä ja rakastaisimme lähimmäistämme kuolemaan asti, kuten Sinä teit. Herra, auta, ettei vihollinen saisi voitettua valheillaan seurakuntaasi ja saastuttaisi Pyhää kansaasi. Taivuta meidät tahtoosi, avaa Sanaasi Totuudessa ja anna ainoa ilomme olla Sinun läheisyytesi ja tahtosi. Auta meit luopumaan omasta tahdosta, nautinnonhalusta ja oman edun etsimisestä. Isä, Sinun käsiisi luovutamme elämämme. Tapahtukoon Sinun tahtosi!


Amen                    

 

Etsi