Jeremia 17;

21. Näin sanoo Herra: Ottakaa itsestänne tarkka vaari, älkää sapatinpäivänä mitään kantamusta kantako älkääkä mitään tuoko Jerusalemin porteista.
22. Älkää viekö sapatinpäivänä mitään kantamusta taloistanne älkääkä tehkö mitään työtä, vaan pyhittäkää sapatinpäivä, niinkuin minä käskin teidän isienne tehdä.
23. Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan olivat niskureita, niin etteivät kuulleet eivätkä ottaneet kuritusta varteen.
24. Jos kuulette minua, sanoo Herra, niin ettette tuo mitään kantamusta tämän kaupungin porteista sapatinpäivänä, vaan pyhitätte sapatinpäivän, niin ettette silloin tee mitään työtä,
25. niin tulee tämän kaupungin porteista sisälle, ajaen vaunuilla ja hevosilla, kuninkaita ja ruhtinaita, jotka istuvat Daavidin valtaistuimella, tulevat he ja heidän ruhtinaansa, Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ja tämä kaupunki on oleva asuttu iankaikkisesti.
26. Ja Juudan kaupungeista ja Jerusalemin ympäriltä, Benjaminin maasta ja Alankomaasta, Vuoristosta ja Etelämaasta tulee niitä, jotka tuovat polttouhreja ja teurasuhreja, ruokauhreja ja suitsutusuhreja, tuovat kiitosuhreja Herran huoneeseen.
27. Mutta jos ette kuule minua ettekä pyhitä sapatinpäivää, vaan kannatte kantamuksia ja kuljette Jerusalemin porteista sapatinpäivänä, niin minä sytytän tuleen sen portit, ja tuli on kuluttava Jerusalemin palatsit, eikä se ole sammuva."


Room. 10;


1. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat.
2. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;
3. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.
4. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.


Uskovan on mahdoton tuottaa hedelmää lukemalla lakia ja yrittämällä omilla voimillaan pysyä Jumala Sanassa. Pelon vallassa on mahdotonta olla rauhallinen. Ilman rakastavaa Jumalaa on vaikea rakastaa lähimmäistä.

Matt. 6;

33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Omakohtaisesti olen oppinut, että Jumalan valtakunta on rakastamista ja anteeksiantamista, sekä uhrautumista toisten puolesta. Jumalan tahdon tekemistä Hänen johdatuksessaan.

Hänen vanhurskautensa on Jeesuksen meille valmistama puhdas morsiuspuku, jossa ei ole tahroja eikä ryppyjä - voitonpuku, meidän ulkopuolellamme oleva pelastus. Se on ilmainen, lahja, jonka vastaanottamiseen riittää usko. 

Me emme saa lisätä mitään omaamme tuohon pukuun. Toisin sanoen, emme voi, emmekä saa tehdä mitään pelastuaksemme.
Me tuotamme hedelmää vasta, kun tajuamme olevamme vapaat. Niin kauan, kuin ajattelemme, että meidän pitää tehdä tätä ja tuota, jotta pelastumme, emme sitä saavuta.

Herran on usein vietävä meidät keinojemme loppuun. Vain näyttääkseen meille omien voimiemme turhuuden ja yritystemme heikkouden.
Vasta ymmärtäessämme, kuinka mahdotonta on teoilla pelastua ihmisen, hän nöyrtyy Jumalan edessä pyytämään armoa. Silloin löydämme Kristuksen, rakkauden ja armon.

Tästä armosta ja anteeksiannosta sydämiimme syttyy valtava kiitollisuus ja ilo, josta elämä lähtee. Täytymme Pyhällä Hengellä ja Herra valtaa sydämemme. Nyt vasta Hän voi aiheuttaa sinussa tekemistä ja tahtomista ja sitä hedelmää, joka kantaa iäisyyteen asti. 

Rauha ja lepo Kristuksessa on lähtökohta työlle Jumalan valtakunnassa. Turvaa Herraan kaikessa - kyllä Hän sen tekee.

Hebr. 13;

20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen,
21. hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

Ja kun lankeat, muista tämä ja palaja pian takaisin Isän luo. Tee parannus ja usko syntisi anteeksi, aloita alusta - aina uudelleen ja uudelleen.

Hebr. 13;

5. Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä";

Ahneutta voi olla sekin, että yrität olla liian täydellinen. Et saa väsyä, vaikka epäonnistut, vaan nouse ja aloita alusta. Joka aamu on armo uusi <3

Rukous;

Kiitos Jeesus, että olet kuollut puolestani. Kiitos, että saan olla kanssasi ja palvella sinua tällaisenaan. Kiitos, ettet vaadi minulta mitään, vaan annat kaiken lahjaksi. Kiitos uskollisuudestasi.
Herra, auta, että aina jaksaisin uskoa, että saan tulla luoksesi. Että saan anteeksi ja voin aloittaa taas alusta. Kiitos, että Sinä nostat minut kuopasta ja annat uuden voiman.
Kiitos, että Sinä rakastat minua täydellisesti ja pidät minusta lujasti kiinni, viet perille, vaikka rimpuilen vastaan. Kiitos, että Sinä et tahdo päästää irti, vaan taistelet rakkaudestani.
Pidä minusta kiinni. Amen.Etsi